jinou girls high school

concept

-

project

logotype / business card

design : leewei yen / yuhua lee

client : jinou girls high school

Winter 2015 in Taipei